Hur du sorterar: Aluminiumburk (med pant)

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet