Hur du sorterar: Affisch utan lim

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet