Hur du sorterar: adressetikett

Sorteras som:

Lämnas här:

Läggs löst i kärlet