Kundenkät

Din åsikt är viktig för oss!

Under våren 2020 genomför ÖGRAB en undersökning i kundnöjdhet för att få en bild av hur Du uppfattar vår verksamhet och service. Din åsikt är en viktig del i vårt arbete att utveckla och förbättra avfallshanteringen i Osby och Östra Göinge kommuner. TACK för att du tar dig tid att besvara enkäten!

Vem får delta?
Undersökningen skickas ut till ett slumpvis urval av ÖGRABs kunder via brev.

Starta enkäten
Klicka här för att starta enkäten. Behörighetskoden finns tryckt på din inbjudan.

Tänk på att
- Enkäten går att svara på med dator, läsplatta eller smartphone. Du behöver en modern webbläsare.
- Hur man svarar styr vilka frågor som blir synliga längre fram. Besvara därför frågorna i den följd de står i.
- Det finns inget rätt eller fel svar, svara bara som du tycker så blir det rätt
- När du har svarat på alla frågor, registrerar du dina svar genom att klicka på knappen ”Skicka”.
- Om du måste avbryta medan du svarar, tex pga tekniska problem, så kan du klicka på länken igen så kan du fortsätta att svara på frågorna.

Frågor
För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Har du några frågor eller funderingar angående undersökningen är du välkommen att kontakta projektledare Karin Franzén.