Miljötävling årskurs 6

Eleverna har under sin SSA-lektion på höstterminen fått en introduktion till ämnet ”Min miljöpåverkan”. De har därigenom fått förslag och kommit fram till egna idéer kring vardagliga val man kan göra för att vara underlätta för miljön. Det kan bland annat vara att:

- Äta vegetariskt en gång i veckan, för att minska köttkonsumtionen
- Cykla till skolan
- Källsortera
- Köpa begagnat
- Laga något som går sönder
- Släcka lampan när man går ut ur ett rum

 

Vi vill att ni klassvis dokumenterar dessa aktiva val genom att fotografera dem. För att alla ska få möjlighet att delta kan man göra detta på två sätt:

1. Gör ett klasskonto på mobilappen Instagram och samla era bilder där. Döp ert klasskonto till något i stil med @Osbyskolan6B 
Tagga @ograbrenhallning i era bilder och använd hashtaggen #ssatävling så att vi tydligt ser ert bidrag. Antingen ber ni eleverna (eller elevernas förälder) mejla individuella bidrag som ni sedan lägger upp på klasskontot, eller så dokumenterar ni tillsammans direkt.

2. Har ni inte möjlighet att använda Instagram kan ni kan även mejla in era bidrag till sofia.liljedahl@ograb.se och var då noga med att skriva vilken klass och skola bidragen gäller.

Man vinner en klassresa till Lunds Vattenhall - http://www.vattenhallen.lth.se/ där eleverna kommer att få ett besök utifrån deras miljötema. Detaljer kring resor och förhållningstider kommer att skickas ut i tid.  Besöket på Lunds Vattenhall är bokat till den 18 maj, kl 12-14.