Boka föreläsning

Tänk på detta innan ni bokar:
- Det är förutbestämda veckor utsatta för respektive skola. Se därför efter i schemat vilka veckor som gäller för er skola innan ni bokar lektionerna.
- Det krävs en registrering för att kunna boka. Vem som helst kan registrera sig som kontaktperson.
- Fyll i uppgifter som tid, klass, skola och kontaktuppgifter till berörd lärare vid varje bokning.
- Varje pass har tre bokningstillfällen. Boka ett tillfälle (lektion) per klass och tid åt gången (skriv alltså 1 i rutan "antal" och gör sen samma procedur för varje lektion du vill boka). Du som användare kan boka tre tillfällen (lektioner) per pass. Lämna kontaktuppgifter till läraren för lektionstillfället, för eventuell kontakt eller ombokning vid plötsligt förhinder.
- Max en kvarts paus mellan lektionerna. Detta för att vi effektivt ska kunna utnyttja tiden vi besöker er.
- Vill ni bara boka en halv klass per lektion så kontakta oss innan.

Det går bra att mejla:
sofia.liljedahl@ograb.se för att få hjälp med eventuella frågor.