Sortering

Vi har fastighetsnära insamling som innebär att vi hämtar ditt avfall vid din fastighet. Vi hämtar även det så kallade producentansvaret, glas-, plast-, papper- och metallförpackningar samt tidningar, vid din fastighet för att du ska slippa åka och lämna det någon annanstans.

Det är viktigt för återvinningen att vi får så rena fraktioner som möjligt. Därför har du som abonnent ett ansvar att hålla dig uppdaterad med hur du skall sortera ditt avfall. Till din hjälp har vi tagit fram sorteringsguider som du kan ladda hem nedan. Där finns det mesta som vi vanligtvis slänger i våra hushåll, men om du är osäker eller undrar över något kan du alltid kontakta oss på Kundtjänst 044-790 59 90 så hjälper vi gärna till.

Genom återvinning sparar vi både energi och jordens naturtillgångar.

Tänk gärna efter en extra gång innan du slänger något. Kan det återanvändas? Kan jag lämna det till någon loppmarknad, Second Hand eller välgörenhet? Man kan även tjäna en slant genom att sälja sina utsorterade saker, man själv inte längre vill ha, på Blocket, Tradera eller liknande.

Man är skyldig att sortera sitt avfall och insamling sker i kommunens regi. I Osby och Östra Göinge kommuner finns det ett gemensamt bolag som ägs tillsammans av kommunerna; ÖGRAB. Kommunerna tar i samarbete med ÖGRAB fram Renhållningsordning som består av Avfallsplan och Föreskrifter. Nedan kan du läsa om vad som gäller enligt Miljöbalk och Avfallsförordningen samt ladda ned Avfallsplan och Föreskrifter som rör just dig i din kommun.

Miljöbalken

Miljöbalken (1998:808) finns i svensk författningssamling och är den första svenska samlingen med miljölagar. Regler om avfallshantering hittar du främst i miljöbalkens 15 kapitel. Miljöbalken vill visa att du har ett ansvar för hur du tar hand om naturen. I den finns bestämmelser för hur du ska bidra till att skapa en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Avfallsförordningen

Avfallsförordningen (2011:927) finns i svensk författningssamling och handlar om hur du ska ta hand om ditt avfall. Förordningen anger allt slags avfall som definieras som farligt avfall, och vilka egenskaper det är som gör att avfall ska klassas som just farligt. Du kan också få information om vad som gäller vid transport av avfall, och hitta de olika avfallskoderna som allt avfall klassas med. Avfallskoderna finns i avfallsförordningens bilaga 2.

Renhållningsordning 2015 - 2018

Varje kommun ska enligt lag ha en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. Från och med 1 mars 2015 finns dessa dokument samlade i en renhållningsordning, en för Osby kommun och en Östra Göinge kommun.

Vill du läsa i Renhållningsordningen klicka här.