Brännbart

Det brännbara avfallet lämnas för engergiåtervinning. För närvarande levererar vi det till Hässleholm Miljö AB (HMAB) som bränner det i sitt fjärrvärmeverk och på så sätt värmer upp bostäder i Hässleholm.

Man kan lätt tro att ÖGRAB får betalt för att vi levererar bränsle till HMAB, men så är inte fallet. Vi betalar för både behandling och transport till Hässleholm. Detta är vår största enskilda behandlingskostnad på cirka 4 miljoner per år.

Är man osäker på hur något ska sorteras är det lätt att lägga föremålet i brännbart. "Allt brinner bara det är varmt nog" har vi väl alla tänkt någon gång. MEN det är betydligt billigare att ta en titt i vår sorteringsguide A-Ö om man är osäker, än att slänga i brännbart av gammal vana. Ju mer som sorteras ut till återvinning, desto mindre lämnas till brännbart. Då sänks ÖGRABs kostnader och det kan ge oss utrymme att hålla nere framtida taxor.