Förpackningar

Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar reglerar återvinningen av olika slags förpackningar.

Det betyder att företag som yrkesmässigt tillverkar, säljer eller till Sverige för in en förpackning eller en vara som är innesluten i en förpackning ska samverka med kommunerna för att skapa ett insamlingssystem som är enkelt för konsumenten att använda. I Osby och Ö Göinge kommuner innebär denna samverkan att kommunens renhållare, ÖGRAB, hämtar producentansvaret hemma hos hushållen. Vi samlar förpackningarna på avfallsanläggningen i Kattarp för att sedan transportera vidare till materialåtervinning i stora lastbilar. Tanken är att det ger mindre miljöpåverkan om vi använder oss av ett fåtal större bilar än om alla abonnenter kör sin egen källsortering i många små bilar.

Enligt förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar är hushållen i Sverige skyldiga att sortera ut förpackningar ur sitt hushållsavfall samt att lämna det till kommunens renhållare, dvs ÖGRAB.

Glasförpackningar


Miljömålet för glasförpackningar är att 70 % ska materialåtervinnas och bli nya förpackningar, från och med 1 januari 2020 ska minst 90 % materialåtervinnas.

Som ersättning för att ÖGRAB samlar in glasförpackningar får vi för närvarande en fast årlig ersättning för att vi upprätthåller insamlingsystemet till Svensk Glasåtervinning samt en ersättning per insamlat ton.

Ca 60 % av alla glasförpackningar som återvinns blir till nya förpackningar, ca 30 % används vid tillverkning av glasull och ca 10 används vid tillverkning av skumglas. Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

Läs mer om återvinningen av glasförpackningar här Svensk Glasåtervinning

Metallförpackningar


Miljömålet för metallförpackningar är att 70 % ska materialåtervinnas, från och med 1 januari 2020 ska minst 85 % materialåtervinnas. Miljömålet för dryckesförpackningar av metall är att minst 90 % ska återvinnas.

Som ersättning för att ÖGRAB samlar in förpackningar får vi för närvarande en fast årlig ersättning per kommuninvånare.

Stålförpackningar som konservburkar och kapsyler blir till bland annat järnvägsräls, motordelar och armeringsjärn. Aluminiumförpackningar som till exempel kaviartuber smälts ner och blir till motordelar. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

Pappersförpackningar


Miljömålet för pappersförpackningar är att 65 % ska återvinnas, från och med 1 januari 2020 ska minst 85 % materialåtervinnas.

Som ersättning för att ÖGRAB samlar in förpackningar får vi för närvarande en fast årlig ersättning per kommuninvånare.

Av pappersförpackningar görs bland annat nya pappersförpackningar, pappret kan också användas till ytskikt på gipsskivor. Pappersförpackningar kan återvinnas 6-7 gånger, när pappersfibern är utsliten så används den som bränsle i anläggningen.

Plastförpackningar


Miljömålet för plastförpackningar är att 30 % ska materialåtervinnas, från och med 1 januari 2020 ska minst 50 % materialåtervinnas. Miljömålet för dryckesförpackningar av polymera material (plast) är att minst 90 % ska återvinnas.

Som ersättning för att ÖGRAB samlar in förpackningar får vi för närvarande en fast årlig ersättning per kommuninvånare.

Hårda plastförpackningar återvinns till bland annat blomkrukor och mjuka plastförpackningar återvinns till bland annat plastbärkassar, sopsäckar, plastprofiler och plastmöbler.