Juli

I diagrammet nedan presenteras hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in i juli 2017 jämfört med juli 2016.

Klicka på bilden för att få en förstorad bild

Diagrammet nedan visar hur mycket avfall (ton) som vi har samlat in totalt i januari-juli 2016/2017.

Klicka på bilden för att få en förstorad bild