Bommar på Kattarp, Knislinge och Osby ÅVC

För att förbättra kontrollen av vilka som använder våra ÅVC:er har vi installerat bommar i Kattarp, Knislinge och Osby. I hushållens taxa ingår tillgång till ÖGRAB:s återvinningscentraler. Ditt körkort är din nyckel. Mindre företag betalar för användningen genom att köpa företagskort

Vi har uppdaterat våra register med personnummer på alla fastighetsägare. Vill du att någon mer i ditt hushåll ska få tillträde till våra ÅVC:er? Fyll i formuläret nedan så ordnar vi det. Det finns även ansökningsblanketter hos personalen på våra ÅVC:er.

Hyresvärdar kan anmäla hyresgäster genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in den till oss. Hyresvärdar som behöver passerkort till sin personal kan fylla i ansökan om passerkort och skicka in den till oss. Vänligen notera att fastighetsbolag behöver ett företagskort till företagets egna sopor, förutom renhållningsabonnemanget för hyresgästernas hushållsavfall.

Det tar ca 2 arbetsdagar efter att vi erhållit ifylld blankett, tills ditt körkort är registrerat.
Tänk på att ett förlorat passerkort kostar 50 kr, plus moms, att ersätta.

E-mail: info@ograb.se. Postadress: ÖGRAB, Kattarp 2373C, 289 92 Broby.

Körkortsregistrering / Passerkort ÅVC - Privat

ÖGRAB inför passersystem med bommar på återvinningscentralerna i Kattarp, Knislinge och Osby. Privatpersoner använder sitt körkort för att öppna bommen och kan lämna hushållsavfall i form av grovavfall, farligt avfall samt övriga fraktioner enligt våra ÅVC-regler.

Du som redan har ett renhållningsabonnemang och innehar svenskt körkort, behöver inte fylla i någon blankett. Ditt personnummer finns registrerat och körkortet öppnar bommen när du kommer till Återvinningscentralen.

Uppgifter hushåll

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i Östra Göinge Renhållnings ABs system för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse fakturering och framställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifter kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen. Vill du att dina registrerade personuppgifter ska rättas, blockeras eller utplånas (28 § Personuppgiftslagen (PUL)) eller vill du erhålla besked om registrerade personuppgifter (26 § PUL) kan du skriftligen begära detta. Skicka din begäran till Östra Göinge Renhållning AB, Kattarp 2373C, 289 92 Broby. Information om hur dina personuppgifter behandlas lämnas av, Östra Göinge Renhållning AB, som är personuppgiftsansvarig, tel. 044-790 59 83.