Återbruket

På Kattarps återvinningscentral finns en container där man kan ställa in sådant som är "för fint för att slänga". När containern är full skickas den till kommunens omsorgsverksamhet, varannan gång till Ambo Återvinning i Osby och varannan gång till Allt Möjligt verkstaden i Broby.

Tanken är att omsorgstagare eller personer som står utanför arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning genom att renovera inlämnade föremål som sedan lämnas till försäljning i second hand butiker.