Östra Göinge vinner!

Nu är Göingekampen 2 avgjord. Östra Göinge kommun tar hem segern med 4,54 kg mindre brännbart och 0,51 kg mindre deponi per person de sista fem månaderna 2015. Som tack för besväret drar en slumpvalsgenerator fem vinnare som får var sin resecheck värd 2.000 kr.