Textilåtervinning

Tekniken har gått framåt när det gäller återvinning av textilier. Numera kan man, förutom att återanvända kläder vid välgörenhet, katastrofhjälp och försäljning i second hand affärer, återvinna textilfibrer. Det innebär att man numera kan lämna även slitna men rena textilier i containrarna för klädinsamling. Dessutom kan man lämna skor, väskor, hattar och accessoarer. Det man lämnar ska vara rent och förpackat i t.ex. plastsäck.

Vår samarbetspartner, Human Bridge, har ställt ut containrar på ett antal ställen i tätorterna i våra kommuner. Nedan ser du en lista med adresser.

Fler containrar har glädjande nog lett till öka återvinning. De extra containrarna sattes ut i juli. Under juli – september i år har vi fått in ca 34 ton till textilåtervinning. Detta är att jämföra med de ca 30 ton vi fick in under hela 2013. Detta är helt fantastiska siffror! Stort tack för er hjälp!

Adresser till textilcontainrarna

Förutom på våra återvinningscentraler hittar du containrar på följande platser:

Östra Göinge Kommun
• Påls väg, COOP Knislinge
• Holmavägen, Knislinge
• ICA Nära, Glimåkra
• ICA Hövdingen, Broby
• Gränsgatan vid AB Formplast, Broby
• Pappersbruksvägen vid boulebanan/grusplanen, Broby

Osby Kommun
• Norra Infartsgatan Osby
• Jenvägen Osby (gångbron)
• Klockaregatan, Torget mitt emot Borgen, Osby
• Södra Portsgatan, Osby
• Västra Storgatan, Osby
• Kyrkogatan, Lönsboda
• Storgatan, Killeberg