Göingekampen 2 - Ö Göinge drar ifrån

Östra Göinge drar ifrån med 0,54 kg mindre Deponi per person och 3,54 kg mindre Brännbart per person!
Fortsätt kämpa!