Göingekampen 2 är avgjord

Förra Göingekampen var en succé med 20 % ökning av återvinningsbart material. Ett av Sveriges miljömål är att minska avfallsmängden. Därför gick den andra Göingekampen ut på att minska mängden deponi och brännbart.

Nu är Göingekampen 2 avgjord. Östra Göinge kommun tar hem segern med 4,54 kg mindre brännbart och 0,51 kg mindre deponi per person de sista fem månaderna 2015. Som tack för besväret drar en slumpvalsgenerator fem vinnare som får var sin resecheck värd 2.000 kr.

Grattis Östra Göinge!