Deponera

Som femte steg i avfallstrappan är deponering det absolut sista vi kan göra, om avfallet inte passar in på övriga trappsteg.