Välkommen till vågen

Lämnar du regelbundet avfall på ÖGRAB:s avfallsanläggning rekommenderar vi att du, kostnadsfritt, ansöker om ett vågkort. Då kan du själv registrera dina vägningar vid varje besök. Ansökan för vågkort görs antingen på Tel: 044-790 59 80 eller mail info@ograb.se.

Invägning

Invägningen sker enklast med hjälp av ett vågkort vid invägningsterminalen (vågen). Där får du ett antal olika frågor.

De vanligaste är:

  • Uppdrag
    Vägningskod som visar vilken typ av avfall du ska lämna. I vissa fall är det redan knutet till dig som kund.
  • Avsändare
    Kundnummer för betalaren.
  • Hämtställe
    Vart är avfallet hämtat.