Återvinna

Det finns olika typer av återvinning. Man brukar prata om materialåtervinning, biologisk återvinning och energiåtervinning. I det tredje steget mot minskade avfallsmängder syftar man på materialåtervinning. Det är med tanke på detta steg som reglerna om producentansvar har kommit till.

Ju mer förpackningar och tidningar vi sorterar ut ur vårt hushållsavfall, desto mer nya förpackningar tillverkas av återvunnet material.