Avfallstrappan

Bild av Media Vision

Vi lever på en planet med begränsade resurser. Om hela jordens befolkning konsumerade som vi gör i Sverige skulle vi behöva flera jordklot. Därför är det viktigt att vi som privatpersoner försöker minska vår avfallsmängd. Man bidrar till en bättre miljö och en hållbarare utveckling, men man sparar också pengar.

Avfallstrappan – eller avfallshierarkin – är en ordning för hur avfall ska hanteras. Det är EU som har beslutat om avfallshierarkin, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige. I första hand ska man förebygga avfall, därefter återanvända så mycket som möjligt. Nästa steg är att återvinna material, därefter kommer annan återvinning, till exempel energiåtervinning. Som ett sista alternativ ska deponering väljas.