Mottagningsavgifter Kattarp

Gäller Företag och privatpersoner med större mängder än normalt hushållsavfall