Vanliga frågor Slam


Min slamavskiljare är inte tömd!
Din slamavskiljare är tömd, men med deltömningsmetoden förs vattenfasen tillbaka till slamavskiljaren.
Även vattenfasen kan innehålla små slampartiklar, vilket gör att efter tömning kan ett tunnare lager slamskikt finnas kvar på ytan.

Jag vill inte ha grannens vatten!

Vi påbörjar och avslutar deltömningen vid er brunn vilket innebär att ni alltid får ert eget vatten i retur.

Jag har hög nivå i min brunn?
Då fungerar tyvärr inte din bädd (infiltration). En infiltrations livslängd är i snitt ca 15-20 år, men stora variationer förekommer beroende på de lokala förutsättningarna.

Behöver jag byta mitt tunga brunnslock, om jag själv lyfter bort det när bilen kommer?
Nej, du kan själv lyfta av locket. Tänk bara på fallriskerna om du lämnar din brunn öppen utan bevakning.