Trädgårdsavfall

Bild från Avfall Sverige

Trädgårdsavfallet som samlas in hos hushållen och som lämnas in på våra återvinningscentraler hanteras olika beroende på vad det är. Stubbar och träd från avverkning hamnar i träavfallet, ris & grenar lämnas för förbräning till olika fjärrvärmeverk för förbränning som genererar värme till våra bostäder.

Resten av trädgårdsavfallet komposterar vi på plats i Kattarp. Efter ett par år har vi fin kompostjord som vi säljer. Har du abonnemang för trädgårdskärl har du rätt att hämta ett släp (ca 4 m3) kompostjord utan kostnad. Vill du ha hjälp med lastningen kostar det 50 kr inkl moms. Vi säljer även större mängder om du till exempel renoverar din trädgård.