Trä

Bild från Avfall Sverige

Förr separerade vi behandlat, obehandlat och tryckimpregnerat trä. Numera är det bara tryckimpregnerat trä som måste lämnas separat. Det beror på att kemikalierna i tryckt trä gör det till Farligt Avfall.

Behandlat och obehandlat träavfall samlar vi på vår omlastningscentral i Kattarp. Med jämna mellanrum krossar vi materialet till så kallad RT-flis (Retur-flis). Därefter lämnas flisen till fjärrvärmeverk där den används som bränsle.