Gips

Bild från Avfall Sverige

Gipsplattor som kommer in på våra återvinningscentraler lämnas vidare till materialåtervinning och blir nya gipsplattor. ÖGRAB betalar för behandlingskostnaden.