Hårdplast

Du lägger fortfarande hårdplastföremål i ditt kärl för brännbart, men när avfallet kommer in på vår omlastningscentral i Kattarp sorterar vi ut hårdplastföremålen. Om du lämnar saker på våra återvinningscentraler finns där numera en container för hårdplast.

Hårdplasten säljs vidare och blir exempelvis verktygsdelar.