Skrot

Metall som inte är förpackningar samlas i fraktionen "Skrot". Vi säljer detta vidare till högsta möjliga pris. Vid materialåtervinning av skrot separeras aluminium och järn från vartannat. Aluminium blir bland annat läskburkar. Järnskrot blir till exempel bildelar.