Farligt Avfall

Bild från Avfall Sverige

Farligt Avfall är en blandad grupp vars gemensamma nämnare är att det kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Vi sorterar upp detta och lämnar vidare till specialister som destruerar på miljövänligt sätt.

Denna hantering är både miljöfarlig, farlig för vår personal och dyr. Om vår ÅVC-personal inte själva kan avgöra vad som lämnas in kallar vi ut kemiingenörer som genom provtagningar fastställer vad det är för ämnen vi har att göra med. För att minska denna dyrbara hantering är vi tacksamma om du hjälper oss genom
- att inte blanda kemikalier med varandra,
- att märka upp förpackningarna med deras verkliga innehåll,
- att om möjligt behålla det farliga avfallet i originalförpackningarna.