Deponi

Deponi gillar vi inte! Denna fraktion består av sådant avfall som varken kan återanvändas eller återvinnas. Istället läggs det på en soptipp, dvs deponeras i jorden. Detta är inte alls bra för miljön, därför vill vi ha in så lite som möjligt av denna fraktion.

Exempel på deponirest är trasigt porslin, keramik, glasföremål, speglar, lerkrukor, säkringar, PVC-plast, plastgolv, våtrumstapeter och isolering. Innan vi lämnar den här fraktionen vidare för deponering sorterar vi ut all metall, hårdplast och sådant som kan definieras som rena massor. Rena massor är till exempel trasiga tegelstenar och sådant material kan återanvändas som fyllnadsmassa vid väganläggning. När vi sorterat ut så mycket vi kan, lämnas resten till slutförvaring hos Hässleholm Miljö i Vankiva.

Givetvis betalar vi både transport till Vankiva och avgift för behandling.