Tidningar

Tidningar ingår i systemet med producentansvar. Det betyder att företag som producerar tidningar, kataloger, direktreklam och liknande ska samverka med kommunerna för att skapa ett insamlingssystem som är enkelt för konsumenten att använda. Miljömålet för returpapper säger att vi ska återvinna minst 75 % av alla tidningar som konsumeras i Sverige, från och med 1 januari 2020 ska minst 90 % återvinnas.

Enligt förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper är hushållen i Sverige skyldiga att sortera ut kasserade tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger och postorderkataloger ur sitt hushållsavfall och att lämna dem till kommunens renhållare, dvs ÖGRAB.

Som ersättning för att ÖGRAB samlar in returpappret får vi behålla intäkterna från när vi säljer pappret vidare till materialåtervinning.

Av returpappret görs nytt tidningspapper, men även hushålls- och toapapper.