Matavfall

Förr hette denna fraktion "organiskt avfall" men eftersom fraktionen till 98 % bestod av matavfall döpte vi om den under hösten 2013.

Allt matavfall skickas till Västblekinge Miljö AB (VMAB) som rötar det i sin unika torrötningsanläggning. När processen är färdig har man producerat drivmedel i form av biogas. Även här betalar vi behandlingskostnader och transport.

Är du intresserad av torrötningen, läs mer på VMABs hemsida.