Ordningsregler ÅVC

 • Återvinningscentralen är för dig som har ett renhållningsabonnemang eller hyr en lägenhet i Osby och Östra Göinge kommun, samt företag och närboende från grannkommun med samarbetsavtal.
 • Kravet för att få tillträde till anläggningen är ett registrerat körkort eller inpasseringskort. Är du företag ska ett giltigt företagskort visas i bilen.
 • Sorteringsregler och anvisningar från personal eller skyltar ska följas.
 • Säckar och emballage ska tömmas.
 • Farligt avfall får lämnas i hela och uppmärkta förpackningar eller behållare.
 • Det är förbjudet att plocka föremål från containrar, miljöstation, återbruket eller andra behållare.
 • Personalen har ansvaret för anläggningen och hur den ska skötas.
 • Större mängder ska köras till anläggningen i Kattarp (mer än 4 m³). Större mängder avfall, från t.ex. en ombyggnad eller liknande som inte ingår i normala mängder hushållsavfall, faktureras enligt gällande prislista.
 • Personalen har rätt att avvisa besökare som ej följer reglerna eller kraven för inpassering.
 • Vid återkommande eller allvarliga regelbrott, samt vid hot eller våld mot personal, dokumenteras händelsen och ärendet polisanmäls.

Säkerhet

 • Observera höjdskillnader vid ramp och containerfickor.
 • Lämna ej barn utan uppsikt, besökare ansvarar för medföljande barns säkerhet.
 • Högst 20 km/h gäller inom hela området.
 • Vägmarkeringar och trafikskyltar ska följas.
 • Rökning är förbjudet på återvinningscentralen.
Hushåll

Gratis -om inget annat anges.

Sorterat avfall Alla ÅVC. Max 4 m³ Lämnas till Kattarp
FÖRPACKNINGAR, glas, metall, plast och papper
TIDNINGAR, tidningar och kontorspapper
METALLSKROT
VITVAROR
ELAVFALL, allt med elsladd eller batteri.
KLÄDER OCH TEXTIL, kläder, skor, väskor, assosiarer och övrig textil (går till hjälporganisation)
TRÄAVFALL, ej impregnerat
TRYCKIMPREGNERAT TRÄ Tas ej emot Max 1 bilsläp gratis. Större mängder avgift.
TRÄDGÅRDSAVFALL, från normal skötsel av villatomt. Barr, bark, frukt, bär, gräs, mossa, löv etc.
RIS, HÄCKAR, BUSKAR OCH TRÄD
STEN, TEGEL, TAKPANNOR OCH BETONG Max 0,5 m³ Större mängder -Endast Kattarp
GIPS Max 0,5 m³ Större mängder -Endast Kattarp
FARLIGT AVFALL, bekämpnings -och lösningsmedel, färg -och limrester, termometrar, batterier etc. Från normalt hushåll Utöver normalt hushåll -Endast Kattarp -Avgift. Vid större mängder ber vi dig kontakta oss innan ditt besök.
OLJA Max 10 liter Över 10 liter -Endast Kattarp -avgift
ASBEST Tas ej emot Endast Kattarp. Max 100 kg/år och hushåll. OBS. förpackad och försluten.
BRÄNNBART GROVAVFALL