Företag

Lantbruk, hantverkare, restaurang, handel, industri, förening, kommun

Som företagare i kommunerna är du välkommen till ÖGRAB:s återvinningscentraler (ÅVC). För att få lämna avfall, är du skyldig att köpa ett företagskort. Eftersom det är hushållen som finansierar dessa ÅVC genom taxan, skall/får hushållen inte belastas med företagens avfallskostnader. Avgiften för företagskortet beräknas utifrån mängden avfall som ditt företag beräknas lämna under året. Företagskortet gäller inte för farligt avfall, vilket du får betala separat. Ditt företag får ett beviskort som skall placeras väl synligt i varje fordon, vid besök på någon av våra återvinningscentraler. Läs mer om företagskortet här.

Detta kan lämnas på återvinningscentralen
Mot betalning
 • Brännbart grovavfall
 • Gips (max 0,5 m³, större mängder endast Kattarp)
 • Träavfall
 • Rena massor (max 0,5 m³, större mängder endast Kattarp)
 • Bygg o riv (osorterat bygg och rivningsmaterial)
 • Park – och trädgårdsavfall
 • Farligt avfall, inkl. vattenbaserad färg (Utöver normalt hushåll -
  endast Kattarp)
 • Tryckimpregnerat (får endast lämnas i Kattarp)
 • Olja (Över 10 liter -endast Kattarp)
Kostnadsfritt

Avfall som omfattas av producentansvar lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen. Läs mer »

 • Wellpapp
 • Skrot
 • Förpackningar (förpackningar av plast, papper, metall och glas, samt tidningspapper)
 • Kyl/frys och vitvaror
 • Elektronik
 • Ljuskällor (lysrör, glödlampor)