Producentansvar

ÖGRAB ombesörjer även insamling av producentansvarsavfall i Osby och Östra Göinge kommuner. Fördelen för abonnenten är att det hämtas vid fastigheten i samband med hushållets övriga avfall, och vi sparar både miljö och pengar. ÖGRAB får ersättning för det insamlade materialet, genom avtal med godkända insamlingsorganisationer för producentansvaret. Vi har idag avtal med FTI (Förpackningar), El-Kretsen (El och elektronik), Svensk Glasåtervinning (Glas) och TMR (Tidningar).
Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.

Det innebär att inom branscher där producentansvar råder, krävs returinsamlingssystem återvinning av branschen. Sverige har lagstadgat producentansvar inom åtta områden:

 • Förpackningar av metall
 • Förpackningar av glas
 • Förpackningar av plast
 • Förpackningar av papper
 • Returpapper
 • El-avfall
 • Bildäck
 • Bilar

Framtidsbilden är ett kretsloppsanpassat samhälle där det mesta av det som betraktas som avfall kommer till nytta som någon form av ny resurs. Den principiella metod som riksdagen antog 1993 för detta arbete är att lägga miljöansvaret på den som producerar en vara. Producenterna ska vara skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumentens slutanvändning.

Vad som främst berör ÖGRAB:s kunder är...


...förpackningar, returpapper, elektronik och batterier.

...däck är inget vi tar emot utan här finns andra godkända mottagare.

...läkemedel skall lämnas på apoteket. Till sprutor o dyl. får man hämta behållare på apoteket som sedan debiteras ÖGRAB.

Alla förpackningar som hämtas hemma hos er levereras av insamlingsbilarna till Kattarp. Sen kan man även lämna förpackningar på alla återvinningscentralerna, problemet med detta är att transporterna till Kattarp fördyrar hanteringen, därför är det viktigt att lämna så mycket som möjligt hemma.

Förpackningar som berör oss:

 • Färgat och ofärgat glas
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar: gäller både hård – och mjukplast
 • Pappersförpackningar
 • Tidningar
 • Wellpapp
Elektronik

Alla företag som säljer elektriska eller elektroniska produkter och/eller batterier har ett ansvar att omhänderta produkten när den är förbrukad. Det är samma system som gäller för förpackningar.

Produkter som lämnas av er hämtas i Kattarp och på återvinningscentralerna av El-Kretsen, som kommunerna har avtal med genom ÖGRAB. De levereras till olika ställen i Sverige och behandlas efter produktinnehåll.

De delas upp i olika grupper:

 • Ljuskällor; ur glödlampor, lysrör o dylikt återvinns glas, aluminium, lyspulver och plast
 • Batteri; här återvinns metaller. Plasten separeras och används i nya batterier och kvicksilvret omhändertas
 • Kylskåp/frysar; töms på freoner som omvandlas till ofarliga salter. Metaller och plasten sorteras ut och återvinns som råvara i nyproduktion
 • Spisar, disk- och tvättmaskiner; det farliga PCB (miljögift) omhändertas och metallerna används i nyproduktion
 • Småelektronik; exempelvis brödrostar, hårfönar, rakapparater, mobiltelefoner, datorer, tv-apparater, damsugare, datorer, elektriska leksaker. Detta är den största produktgruppen och den står för hälften av det som El-Kretsen samlar in och återvinner