Vårt uppdrag

Att fullgöra ägarnas kommunala renhållningsskyldighet enligt Miljöbalkens 15 kap.
Det innebär att ÖGRAB ska samla in och återvinna/behandla det hushållsavfall som uppkommer i Osby och Ö Göinge kommun. ÖGRAB ska också bistå ägarkommunerna i upprättandet av renhållningsordning. Renhållningsordningen består av en avfallsplan som du hittar här, samt föreskrifter för de båda kommunerna: 
 
 
 

Hushållsavfall är allt avfall som uppkommer i privata hushåll. Även jämförbart avfall från verksamheter räknas som hushållsavfall, t.ex. matavfall från en lunchmatsal eller brännbart från en frisersalong.

Fastighetsinnehavare är skyldiga att lämna sitt avfall till kommunens renhållningsbolag. Som fastighetsinnehavare räknas den som är lagfaren ägare till en fastighet, nyttjanderättshavare på en fastighet alternativt den som är taxeringsskyldig för fastigheten.

Även verksamheter är skyldiga att lämna sitt jämförbara avfall till kommunens renhållningsbolag. Ett företag med lunchmatsal är t.ex. skyldig att ha ett renhållningsabonnemang för sitt matavfall, men kan anlita annat bolag för att ta hand om avfallet från produktionen. Avfallet från produktionen räknas som verksamhetsavfall och omfattas inte av den kommunala renhållningsskyldigheten.