SSA - SopSorteringsAkademin

2017-08-22

Nu startar vi nytt skolprojekt! Syftet med SSA är att etablera ny kunskap och påverka attityder och beteende kring avfall hos skolelever i årskurs F-6. Vi vill dessutom att barnen ska kunna ta med sig kunskapen och på så sätt påverka deras omgivning utanför skolan, vilket kan skapa beteendeförändringar och nya vanor även bland andra personer i deras närhet.

Projektet strävar mot att förebygga uppkomsten av avfall och en mer hållbar konsumtion.
Vi har i samband med detta anställt en ny informatör, Sofia Liljedahl, som utformar materialet till projektet samt kommer att fungera som utbildare ute i skolorna.