Farligt avfall - begränsade mängder

2017-06-27

Vårt tillstånd från Länsstyrelsen har vissa begränsningar som påverkar vilka mängder farligt avfall som får hanteras på vår anläggning. Om du har större mängder farligt avfall som du vill lämna hos oss, ber vi dig kontakta oss innan ditt besök, på 044-790 59 80.