Matavfall

Vi har ändrat namn på den organiska fraktionen till matavfall. Orsaken till att vi byter namn är att det ska bli tydligare att det är just matavfall som vi vill ha i den bruna pappåsen. Det är viktigt att det blir så bra matavfall som möjligt så att vi kan omvandla det till biogas.

I ditt renhållningsabonnemang ingår det att få hämtat matavfall, det ingår även 3 buntar kompostpåsar och 1 hållare som är specialdesignad med ventilerad botten. När du behöver beställa nya kan du klicka här eller kontaktar du Kundtjänst 044-790 59 90. Flerfamiljshus kontaktar fastighetsägare alt. vaktmästare om var man kan hämta hållare och kompostpåsar. Köper du egna påsar så måste de vara godkända av ÖGRAB. De s.k. majspåsarna är inte tillåtna.

Hållaren är jätteviktig!
Hållaren är speciellt gjord så att luft kan cirkulera runt påsen. Matavfallet förvaras luftigt och kompostpåsen håller mycket bättre. Då blir det mer hygieniskt och mindre lukt. Så använd alltid hållaren. Det tjänar du på.

Tips! Låt avfallet rinna av innan det kastas. Lägg gärna hushållspapper i botten av kompostpåsen, det suger upp fukten.

Kompostering

Det är möjligt att kompostera sitt matavfall själv, men det går inte att välja bort det från abonnemanget. För att få tillstånd att kompostera sitt matavfall själv, måste en ansökan göras till respektive kommun.