Kontakt

Telefon
Adress
Epost

Kundtjänst
09:30-15:00 - 044-790 59 90
Växel
07:00-16:00 - 044-790 59 80
Fax - 044-440 90

Kattarp ÅVC
044-790 59 93
Knislinge/Sibbhult ÅVC
044-790 59 89
Osby/Lönsboda ÅVC
044-790 59 88

ÖGRAB
Kattarp 2373C
289 92 Broby

Hitta hit

Kontor/Omlastningscentral
Återvinningscentraler

Avfallsanläggningen
Kattarp 2373C
289 92 Broby

Kattarp ÅVC .......... Kattarp 2373C
Osby ÅVC .............. Mossvägen 35
Lönsboda ÅVC ...... Nytebodavägen 32
Killeberg ÅVC ........ Brunnsgatan 6
Sibbhult ÅVC ......... Industrigatan 1
Knislinge ÅVC ....... Lertagsvägen