Nyheter

Slut på kompostjord

Vi har för närvarande slut på leveransklar kompostjord i Kattarp. I dagsläget har vi tyvärr inte heller någon möjlighet att sikta ny jord. Vi återkommer med uppdatering när problemet är löst och ny kompostjord siktats.

Kontakta vågkontoret på 044- 790 59 80 vid eventuella frågor.

Begränsad mottagning av asbest/eternit

På Kattarps återvinningscentral kan nu endast upp till 5 kg avfall innehållande asbest lämnas. Detta beroende på att större mängder asbestavfall inte rör sig om ett hushållsavfall, utan om bygg/rivningsavfall (verksamhetsavfall) som inte omfattas av taxan för hushållsavfall. Större mängder än 5 kg hänvisas till Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva, Hässleholm, som tar emot asbest/eternit mot avgift.

Då asbestdamm är hälsofarligt vid inandning är det viktigt att asbesten förpackas väl och märks med texten “asbest”. Märkning ska göras på alla sidor.

Ny kompostjord siktad

Efterfrågan på kompostjord har varit ovanligt hög den senaste tiden, och lagret tog under tisdagen (16/4) slut. Idag (torsdag) kom sikten till avfallsanläggningen i Kattarp och ett nytt lager av kompostjord har nu börjat fyllas på.

Är ni intresserade av att hämta kompostjord under påsken så har vi öppet på ÅVC:n i Kattarp på lördag (20/4).

Ändrade öppettider i påsk

I helgen firas det påsk, vilket betyder lite ändringar i öppettiderna:

Långfredagen, 19/4, stängt på samtliga återvinningscentraler och på kontoret i Kattarp.
Påskafton, 20/4 (lördag) återvinningscentralerna har öppet som vanligt.
Påskdagen (21/4) (söndag) stängt.
Annandag påsk, 22/4 (måndag) stängt på samtliga återvinningscentraler och på kontoret i Kattarp.

Slamtömningen fortsätter igen efter påskhelgen.
Sophämtningen sker som vanligt.

Glad Påsk önskar vi på ÖGRAB!

Tömning av kärl för trädgårdsavfall…

…börjar igen nästa vecka. De första kärlen töms den 14 mars, och för de som töms jämna veckor sker tömningen den 21 mars.

Om du har tjänsten “trädgårdsavfall” så ingår dessutom ett gratis personbilssläp kompostjord per år. Kör till vår anläggning i Kattarp och visa din faktura för vågpersonalen. Vill du att våra maskinförare hjälper dig lasta så tillkommer det en kostnad på 62 kr inkl moms. Detta läggs på din nästkommande faktura.

Om du inte har abonnemang för trädgårdsavfall går det utmärkt att köpa kompostjord hos oss. Ett personbilssläp kostar 187,50 kr inkl. moms och vill du ha hjälp med lastningen tillkommer det 62 kr inkl. moms. Vi debiterar kostnaden på din nästa faktura.

Är du intresserad av att abonnera på ett kärl för trädgårdsavfall? Beställ genom att fylla i formuläret här.

Vi fortsätter tömma trädgårdsavfallet till vecka 46.

Bränner du dina pengar?

Efter plockanalysen som utfördes under 2018 kunde vi konstatera att 60 % av inkommit material i brännbart skulle kunna ha gått till återvinning. Dessa 60 % är en onödig belastning på miljö och klimat, och hade dessutom inneburit intäkter som går förlorade när de sorteras fel.

Vi skickar årligen ca. 3000 ton brännbart hushållsavfall till förbränning, vilket innebär en kostnad av 1,6 miljoner kr. Det betyder att det finns möjligheter att sänka denna kostnad med ca. 900,000 kr per år – om vi sorterar rätt. Minskade volymer av brännbart har en direkt påverkan på ÖGRAB:s ekonomi, som i sin tur står i direkt relation med abonnenternas renhållningstaxa. Med andra ord; minskar volymerna av det brännbara avfallet minskar även kostnaderna för ett renhållningsabonnemang.

Med detta vill vi därför bemöta två myter:

Myt 1: ÖGRAB får betalt för det brännbara avfallet. FEL – Det är vår i särklass största hanteringskostnad.
Myt 2: ÖGRAB går med vinst om vi slänger mer avfall. FEL – Som kommunalt bolag har vi ingen vinstdrivande verksamhet. Vi arbetar aktivt efter att komma högst upp i Avfallstrappan och minska mängden avfall; ett viktigt steg i vårt miljöarbete.

Hjälp oss minska kostnaden för det brännbara avfallet. Bränn inte pengar i onödan!

Har granen börjat barra?

Har granen börjat barra? Kolla med din kommun, bostadsrättsförening eller fastighetsägare om de har någon lokal insamling. Det går även bra att slänga den på en av våra sex återvinningscentraler. Adresser för ÅVC:erna hittar du här.

Har du fler funderingar kring sortering? Använd Avfallskollen! Skriv helt enkelt in ditt avfall, så talar den om hur man sorterar. Finns avfallet inte med? Kontakta kundtjänst så kompletterar vi!

Källsortera december – 18 ute nu! Observera rättelser:

Nu är Källsorteras decemberupplaga, 2018, snart i brevlåda och hem hos samtliga abonnenter. Vi önskar er en trevlig och givande läsning! Har ni inte mottagit ett exemplar går det bra att läsa den här, eller få en hemskickad genom att ringa kundtjänst.

OBS! Trots många korrekturögon, har det i efterhand upptäckts felaktigheter i upplagan:

  1. På framsidan står det att vi den 23:e december har öppet till 12:00. Detta är felaktigt, då den 23:e är en söndag och vi därför har stängt i sedvanlig ordning. 
  2.  Under Sorteringstips på sidan 7 står det att JULGRAN sorteras som grovavfall. Detta syftar till PLASTJULGRANAR enbart. Julgranar tar vi emot, opyntade, på våra återvinningscentraler som trädgårdsavfall.

Vi ber om ursäkt för eventuella missförstånd detta kan ha orsakat.

Avslutningsvis vill vi passa på att önska våra abonnenter en riktigt god jul!