Renhållning

ÖGRAB hämtar hushållsavfall i Osby och Östra Göinge på uppdrag av kommunerna. Vi har fastighetsnära insamling i våra kommuner vilket innebär att vi hämtar nio olika sorters avfall hemma vid din fastighet. Vi har avtal med Ohlssons i Landskrona AB som är vår underentreprenör som hämtar avfallet hemma hos dig. Avtalet sträcker sig till och med 2022.

Slam

Även när det gäller slammet har vi på ÖGRAB ett uppdrag från kommunerna att sköta insamlingen. Vi har två olika metoder att tömma din brunn; deltömning och totaltömning. Vi har avtal med Ohlssons i Landskrona AB som är vår underentreprenör när det gäller slamtömning från och med 1 januari 2017. Avtalet sträcker sig till och med 2022.

Läs mer under rubriken Enskilt avlopp till vänster, vilka alternativ och möjligheter det finns när det gäller tömningen av just din anläggning.

Tömningskalender

Nu kan du skriva ut din tömningskalender från ograb.tomningskalender.se. Har du inte tillgång till dator eller skrivare kan du ringa Kundtjänst och få den hemskickad i posten.