Hjälp oss bli bättre! Kundenkät 2020

Under våren har en kundenkät skickats ut till slumpmässigt utvalda abonnenter i Osby och Östra Göinge kommun. Syftet med undersökningen är för att få en bild av hur Du som kund uppfattar vår verksamhet och service. Din åsikt är en viktig del i vårt arbete att utveckla och förbättra avfallshanteringen i våra kommuner.

Klicka här för att komma till kundenkäten.