Grovavfall och farligt avfall

Grovavfall är avfall inom hushållet som inte ryms eller kan lämnas i de normala sopbehållarna. Man kan säga att grovavfall är sådana saker man tar med sig när man flyttar, det vill säga inte fast inredning så som dörrar eller köksinredning inte heller bildelar och däck. Däremot hämtar vi frysmöbler och vitvaror (spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner etc.) Vi kör dock inte ut med lastbil för att hämta enstaka småföremål. OBS: Vi hämtar inte grovavfall i säckar.

I ditt abonnemang ingår hämtning av grovavfall fyra gånger per år. Vill du beställa flera hämtningar, betalar du enligt gällande taxa.
Du som bor i villa kan läsa i din tömningskalender vilken dag vi kommer och hämtar. Beställ senast 5 arbetsdagar innan du har hämtning.

Deponihinken hämtas i samband med grovavfall. Beställ hämtning 5 arbetsdagar innan utsatt datum.

Farligt avfall som exempelvis färg, thinner, aceton, kaustiksoda osv. som får plats i din röda miljöbox kan du också boka hämtning på i samband med grovavfallshämtningen 5 arbetsdagar innan utsatt datum i tömningskalendern.

Att tänka på när du skall ställa ut ditt avfall:

  • Grovavfallet skall stå lättåtkomligt vid tomtgränsen.
  • Bor du på landet skall det stå där du brukar ställa dina kärl på hämtningsdagen. Vi hämtar med en stor kranbil.
  • Bor du i hyreshus? Fråga fastighetsskötaren var det är lämpligt att ställa det om ni inte kan ställa det vid kärlen.
  • Grovavfallet skall vara utställt till kl 06:00 på hämtningsdagen. Har vi mycket att göra kan vi komma dagen efter.
  • Montera ner skrymmande saker som ex köksbord, bokhyllor etc. Hörnsoffor skall delas i 3 delar.
  • Hinken för deponi får inte vara överfull, då hämtas den inte.
  • Farligt avfall ska vara tydligt märkt med innehåll.
  • Kemikalier får absolut inte blandas.

OBS! Kan vi inte hämta ert grovavfall för att det inte är utsatt i tid eller är blockerat debiterar vi er en avgift för bomkörning på 725 kr.

Du kan beställa genom att använda formuläret nedan eller kontakta oss på Kundtjänst 044-790 59 90. Innan du ringer till oss, så skriv ned på en lapp vad du har för grovafall och/eller farligt avfall eftersom vi måste veta vad det är du skall lämna.

Beställ hämtning av grovavfall
Vad vill du lämna?