Vågen

Välkommen till vågen

Lämnar du regelbundet avfall på ÖGRAB:s avfallsanläggning rekommenderar vi att du, kostnadsfritt, ansöker om ett vågkort. Då kan du själv registrera dina vägningar vid varje besök. Ansökan för vågkort görs antingen på
Tel: 044-790 59 80 eller mail info@ograb.se.

 

Invägning
Invägningen sker enklast med hjälp av ett vågkort vid invägningsterminalen (vågen). Där får du ett antal olika frågor.

 De vanligaste är:

Uppdrag
Vägningskod som visar vilken typ av avfall du ska lämna. I vissa fall är det redan knutet till dig som kund.
Avsändare 
Kundnummer för betalaren.
Hämtställe
Vart är avfallet hämtat.