Ansökan om Företagskort

Avtal skrivs om någon av nedanstående viktklasser/år:
Viktklasser: Pris exkl. moms
Klass 1: 0-2 ton 2000 kr
Klass 2: 2-4 ton 3000 kr
Klass 3: 4-6 ton 4 000 kr
Klass 4: 6-8 ton 6 000 kr
Klass 5: över 8 ton 8 000 kr

*Vikterna bygger på en gemensam mängdbedömning och kan komma att förändras vid avtalets eventuella förlängning.

Vi beräknar att lämna följande mängder avfall till återvinningscentralerna:

Ange i ton/år

I samband med ansökan om företagskort görs en kreditupplysning.
Personuppgifter i detta formulär registreras och sparas i dataregister hos ÖGRAB enligt dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning.  Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifter.