Farligt Avfall

Begränsade mängder

Vårt tillstånd från Länsstyrelsen har vissa begränsningar som påverkar vilka mängder farligt avfall som får hanteras på vår anläggning. Om du har större mängder farligt avfall som du vill lämna hos oss, ber vi dig kontakta oss innan ditt besök, på 044-790 59 80

Exempel på farligt avfall:
 • Oljor och lösningsmedel
 • Kemikalierester
 • Bekämpningsmedel
 • Färg och limrester
 • Kvicksilver
 • Batterier
 • Kylar och frysar
 • Glödlampor
 • Lågenergilampor och lysrör

OBS: Läkemedel lämnas alltid till Apoteket.

Småelektronik klassas som farligt avfall och ska lämnas till ÅVC. Tänk på att leksaker ofta innehåller elektronik och batterier.

Exempel på småelektronik:
 • Klockor
 • Telefoner
 • Datorer
 • Tv-apparater
 • Stereoanläggningar
 • Apparater som innehåller kretskort, drivs med batterier eller sladd
 • Hushållsassistenter
 • Dammsugare
Kort om farligt avfall:
 • Minimera användningen av kemikalier, välj de som är minst skadliga för natur och människa
 • Släng inte farligt avfall i naturen, soporna eller i avloppet. Det kan ställa till med skador som kan bli svåra att åtgärda.
 • Försök alltid att förvara dina farliga avfall i originalförpackningen och förpacka avfallet väl. Det förenklar vid sorteringen och minskar riskerna för personal och miljö.
 • Sortera kemikalierna för att undvika kemiska reaktioner. Blanda inte!
 • Elavfall, lampor, borrmaskiner, radio och tv skickas för demontering och återvinning
 • Det farliga avfallet återvinns så långt det är möjligt. Övrigt destrueras på ett säkert sätt
 • Tryckimpregnerat trä används vid energiutvinning vid särskilda förbränningsanläggningar med tillstånd