Vanliga frågor


Jag har sålt mitt hus och skall flytta, hur gör jag då med mitt sopabonnemang?

Enligt renhållningsföreskrifterna är man skyldig att ha ett abonnemang och om du säljer ditt hus behöver vi få uppgift om vem den nya ägaren är. Enklast är om du och köparen tillsammans fyller i vår ägarbytesblankett. Du kan beställa blanketten av Kundtjänst via telefon eller direkt här på hemsidan. Tills dess att vi får in en undertecknad blankett så fakturerar vi dig som säljare av fastigheten.

Mitt hus är obebott, under renovering eller till salu, hur gör jag då med abonnemanget?
Äger man en fastighet som inte är bebodd, under renovering eller till salu kan man ansöka hos kommunen om ett uppehåll på fastigheten. När kommunen har tagit beslut i ditt ärende kommer vi på ÖGRAB att få en kopia av det beslutet och då plockar vi hem dina kärl och lägger tömningarna vilande tills dess att fastigheten blir bebodd igen eller att du själv avslutar ditt uppehåll. Frågor om uppehåll besvaras av kommunernas miljökontor.

Jag har fritidshus och permanentboende i samma kommun, kan jag ha samma abonnemang?
Man kan om man har sitt fritidshus i samma kommun som man har sin fasta bostad ansöka om ett undantag hos kommunen. Det innebär att man ansöker om att få ta med sig sitt avfall hem till sin permanentbostad från sitt fritidshus. ÖGRAB får beslut från kommunen om ansökan blir beviljad och då tar vi hem kärlen från fritidsfastigheten och har det abonnemanget vilande tills förhållandena ändras. Frågor om undantag besvaras av kommunernas miljökontor.

När skall kärlet vara utställt på tömningsdagen?
Kärl ska vara utställda från kl 06:00 till kl 22:00 på tömningsdagen. Tänk på att vara extra uppmärksam de veckor det är röda dagar.

Varför tömmer ni aldrig min röda box?
Den röda miljöboxen hämtas samtidigt som grovavfallet. Vilken dag som gäller för just dig hittar du i din tömningskalender. Man måste boka hämtningen fem arbetsdagar innan hämtningsdagen. Läs mer under rubriken för grovavfall och farligt avfall.