Företagskort för återvinningscentralerna

Avtal skrivs om någon av nedanstående viktklasser/år:
Viktklasser: Pris exkl. moms
Klass 1: 0-2 ton 1 500 kr
Klass 2: 2-4 ton 2 300 kr
Klass 3: 4-6 ton 4 100 kr
Klass 4: 6-8 ton 6 000 kr
Klass 5: över 8 ton 8 000 kr

*Vikterna bygger på en gemensam mängdbedömning och kan komma att förändras vid avtalets eventuella förlängning.

Ansökan om Företagskort

Företagsuppgifter
Vi beräknar att lämna följande mängder avfall till återvinningscentralerna

Ange i ton/år.